Mindent, mindent, mindent a Magyarságért!

Polgárdy Géza Blogja

Polgárdy Géza Blogja

Dr. Polgárdy Géza: Lemondott Marine Le Pen a Nemzeti Tömörülés elnökségéről

2022. június 22. - Polgárdy Géza

Az csak kis Hazánkban mondható szokásnak, hogy bármely vereséget hozó megméretést követően, soha senki, egyetlen (ellenzéki) párTvezető sem mond le e tisztségéről! Mármint kifejezetten a választási vereség következtében! Franciaországban például nem ez a helyzet. A nemzetgyűlési választások vasárnap történt második fordulóját követően az ekkor harmadik helyre csúszott Nemzeti Tömörülés elnöke Marine Le Pen azonnal levonta a tanulságot, s lemondott e tisztségéről.

Az 577 fős nemzetgyűlés tagjainak megválasztásánál az államfő, a liberális Emmanuel Macron centrista szövetsége, az Együtt nyerte, de elvesztette abszolút többségét. Ehhez ugyanis 289 képviselő kellett volna. A második helyen a kommunista Melanchon vezette baloldali tömörülés, a NUPES végzett 131 képviselővel, s a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés csak a harmadik helyet nyerte el, 89 képviselővel. Igaz, hogy így önálló frakciót alapíthat. Marine Le Pen a választási eredményből levonva a tanulságot, pártelnöki tisztségéről lemondva, a Nemzetgyűlésre kíván a jövőben összpontosítani, ahol frakcióvezető lesz. Említsük meg, hogy tavaly, az államelnöki választások előtt Le Pen ideiglenesen már lemondott és hagyta, hogy átmenetileg Jordan Bardella legyen az ideiglenes pártelnök. Most, az új helyzetben ősszel fog elnököt választani a Nemzeti Tömörülés.

Talán nem teljesen a szubjektív véleményemet mondom, amikor meg-állapítom, hogy sem Marine, - sem a Csurka István meghívására évekkel ezelőtt Budapesten is járt és ott beszédet mondott atyja, Jean-Mari Le Pen, - nem voltak karizmatikusvezetők. Képtelenek voltak maguk mögé tömöríteni a francia választók többségét.

Persze kérdés lehet, hogy fontos-e nekünk, magyaroknak a Nemzeti Tömörülés és elsőszámú vezetőjének személye?

Véleményem szerint nagyon is fontos, mert könnyen lehet, hogy az afrikai és ázsiai nincstelenek millióit befogadó francia államvezetés ez által az ország sírját ássák meg! Megkockáztatom ama véleményemet, hogy jelenleg Nyugat-Európa BEVÁNDORLÁS PÁRTI országai közül Franciaország áll az első helyen. Másképpen fogalmazva, alighanem Svédország előtt, elsőként Franciaország lesz európai iszlám állam. Azt pedig csak naiv emberek gondolhatják, hogy Nyugat-Európa államainak iszlámmá válását követően ezek nem fognak hozzánk, közép-kelet európai államokhoz is (immár hadsereggel) „ellátogatni,”

hogy minket is jobb belátásra, az iszlám elfogadására ösztönözzenek.

Kérem tehát, hogy a soraimat olvasók ne ragadjanak le annál a kétségbevonhatatlan ténynél, hogy a franciáknak sokat „köszönhe-tünk” Trianon bekövetkezéséért, ezért érezzünk kárörömet az iszlám martalékául válásuknak! Mert ez, - szerintem, - nem ilyen egyszerű.

 

 A szerző nyugd. jogász, közgazdász, szociológus, de aktív közíró

 

 

Dr. Polgárdy Géza: Az orosz-ukrán háborút mielőbb be kell fejezni!

(Orbán Viktor legújabb igazsága)

Évek óta figyelem a józanész miniszterelnökének, Orbán Viktornak a dolgokhoz való hozzáállását, s politikája ennek megfelelő alakulását. Bizonyos szempontból nézve a „módszere” roppant egyszerű, ugyanis így alakul:

 • felvetődik a megoldást igénylő probléma, amelyet Orbán villám-gyorsan észlel
 • Orbán Viktor e problémát alaposan átgondolja, majd kitűzi a vele kapcsolatos célt, a teendőket pedig megfontolja, melyek e cél eléréséhez vezetnek
 • meghozza a döntést a rendelkezésére álló legracionálisabb megoldásra.
 • a negyedik pont már nem az ő döntési körébe tartozik, mert az a vele mindenképpen ellenkezni akaró másik fél döntése lesz, akinek így nem maradt más választása, mint badarságot, ész szerűtlenséget mondani és képviselni.

Hogy a gondolatmenet érthetőbb legyen, mondok egy korábbi és egy legújabban kialakult problémát és Orbán erre adott helyes megoldá- sait, meg a vele feltétlenül ellenkezni akarók, rossz álláspontjait is.

A régebbi példa:

2015-ben megindult Afrikából és Ázsiából az Európába özönlés, az un. migráció. Orbán észlelve a problémát, alaposan átgondolta a következményeket, kitűzte a célt és döntött a cél érdekében megteendő intézkedésekről. Nevesítve: Magyarország, mint Nyugat-Európa felé adódó „átjáróház” jellegét megszüntette, az ország déli és délkeleti határán kerítést emelt a jogsértő módon hazánkra törő migránsok megállítása érdekében, melyet jogi határzárral erősített meg, továbbá a jogellenes migráció megfékezésére élőerős (rendőri, meg katonai) védelmet is biztosított.

Orbán hazai és nemzetközi ellenségei válaszút elé lettek állítva: vagy  követik (helyeslik) a migráció megfékezésére irányuló törekvését (azaz azonosulnak probléma felismerésével és annak megoldásával) vagy ha nem, akkor támogatják az afrikai ás ázsiai nincstelenek Európába özönlését. Kontinensünk idegen kultúrájú, idegen szokásokat megtes- tesítő, idegen vallású, stb. szedett-vedett népességgel történő folyamatos elárasztását.

MINT TUDJUK, EZ UTÓBBI KÖVETKEZETT BE! Azaz Orbán Viktor probléma felismerése helyes volt, amint helyes volt célkitűzése is és az ennek elérése érdekében „bevetett” eszközök is, a vele mindenképpen ellenkezni akarók pedig átkerültek a rossz oldalra, kényszerűségből Európa lakosságcseréjét támogatták és támogatják.

(Tegyük hozzá: megkésve, évekkel később persze akadtak kerítés-építők is…)

A legújabb példa:

Idén, 2022. február 24-én Oroszország katonailag megtámadta Uk-rajnát. Az USA és NATO szövetségesi egységesen agresszornak minősítették Oroszországot, s ha a NATO, mint szervezet nem is, de

az egyes NATO-tag országok egyénileg fegyverekkel, lőszerrel, mi több nem NATO katonasággal, de mégis nem ukrán idegen önkénte-sekkel támogatták és támogatják Ukrajnát.

Orbán helyesen ismerte fel, hogy ez a háború nem Magyarország háborúja és az általunk követhető egyetlen helyes magatartás az, ha e háborúból MINDENKÉPPEN KIMARADUNK! Ezt ugy érhettük el, hogy sem fegyvereket, sem lőszert, sem katonákat nem adtunk Ukraj-nának, s ezeknek más országokból kiindulása nyomán területünkön áthaladását is megtiltottuk.

„Azonnali fegyverszünetre és béketárgyalásokra van szükség, hogy le-törjük a háborús inflációt és megmentsük Európát a háborús gazdasági válságtól!” – írta Orbán Viktor 2022.június 11-én szombaton Facebook - bejegyzésében. Ismét helyesen ismerte fel a problémát, helyes célt tűzött ki és az e célhoz vezető eszközöket (a fegyverszünetet és a béketárgyalásokat) is helyesen jelölte meg.

Most ott tartunk, hogy figyelmeztetését vagy megfontolják és megvalósítják a felek vagy nem. A világon semmi nem utal arra, hogy

szavait megfogadnák,  hanem háború egyre folytatódik. Pedig az általa okozott infláció eszkalálódik. Orbán egy nappal korábban, 10-én pénteken a Kossuth rádió reggeli adásában kijelentette: „egész addig, amig az Európai Unió ezt a háborús helyzetet finanszírozza, megnyíújtja, addig az infláció növekedni fog.” Tehát nem SZANKCI- ÓKRÓL KELL BESZÉLNÜNK – szögezte le a miniszterelnök, - HANEM BÉKÉRE VAM SZÜKSÉG ÉS A BÉKÉT KELLENE FINANSZÍROZNUNK, NEM A HÁBORÚT. Még hozzátette ehhez, hogy „lassan stratégiát kell váltania az Európai Uniónak, mert ha ez így megy tovább, akkor a háborús inflációval tönkretesszük magun -kat.” Kifejtette, hogy „ha most az olajembargó után be akarjuk vezetni a gázembargót is, akkor az egész európai gazdaságot tönkre fogjuk tenni.”

Majd rátért a háborús uszítókra is:

„Most már teljesen világos, hogy vannak olyan üzleti körök, amelyek érdekeltek a háborúban. Soros György szimbolizálja őket, nyíltan beszél arról, hogy a háborút meg kell hosszabbítani, el kell nyújtani. Ezek háborús uszítók, akik keresni akarnak a háborún, miközben tönkremegy ebben egész Európa.”

Vitathatatlan Orbán Viktor legújabb igazsága! A KÉRDÉS CSAK AZ, HOGY ÉRTŐ FÜLEKRE TELÁL-E?

 

A szerző nyugd. jogász, közgazdász, szociológus, de aktív közíró.

Dr. Polgárdy Géza: Június 4-e a nemzeti összetartozás napja

Muhi, 1241. Mohács, 1526. Világos, 1849.

Helyszínek, és évszámok, a magyarság 1100 évesnél is régebbi ismert (igen: ismert, mert a még pontosan nem ismert, az sokkal régebbi) történetének leggyászosabb, legiszonyatosabb, legrettenetesebb történései. Csakhogy a Muhi pusztai vereség után a Trogir szigetéről hazatért Béla király menten hozzákezdett a romba döntött ország újjáépítéséhez. Csakhogy Mohács után elérkezett Erdély aranykora. Csakhogy a világosi fegyverletétel után még két évtized sem kellett és bekövetkezett a kiegyezés. Jöhetett tatár, török, osztrák és orosz, mindig talpra álltunk.

Aztán elérkezett 1920. június 4-e, a magyar történelem minden korábbi rettenetes történéseit túlszárnyaló, szavakba alig-alig foglalható végzetes, legtragikusabb történése: Trianon diktátuma

 1. éve már!

És ismét az önösszeszedés, az oly nehezen, de mégiscsak megvalósuló, sokadik újjászületés, a legújabb magyar reneszánsz ideje! Mert minden évben újra és újra emlékezünk e napra, minden évben e napon megerősítjük azt, hogy ÖSSZETARTOZUNK!

E nap, június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Az anyaország, a körülöttünk lévő utódállamok magyarsága és a világban szerteszét szóródott, diaszpóra életet élő magyarság, összetartozásának  napja. Amikor ki is mondjuk, meg is fogalmazzuk, magunkban pedig tudatosítjuk, hogy

MI MAGYAROK ÖSSZETARTOZUNK!

Idén, 2022. június 4-én József Attila és Szathmáry István egy-egy költeményével is emlékezzünk e napra.

 

József Attila:

                       Nem! Nem! Soha!

 

        Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége

        Nem lehet, nem soha Oláhország éke!

        Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!

        Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett!

 

        Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,

        Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,

        Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,

       Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

 

       Majd nemes haraggal rohanunk előre,

       Vérkeresztet festünk majd a határkőre,

       És mindent letiprunk! – az lesz a viadal! –

       Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

 

       Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,

       Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ

       Teljes egészében, mint nem is oly régen,

       És csillagunk ismét tündöklik az égen.

 

      A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,

      Fut a gaz előttünk – hisz magyarok vagyunk!

      Felhatol az égig haragos szózatunk:

      Hazánkat akarjuk! Vagy érte meghalunk!

 

    Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,

   Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!

   Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:

   Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

 1. első fele

 

Szathmáry István:

                   TRIANONT LEDÖNTJÜK

 

               Árpád büszke népe, soha ne feledd:

               Csonka, rab hazában élned nem lehet,

               Szégyen lenne sorsod, becstelen halál,

               Hogyha szolganépként láncot hordanál.

               Ellenség tiporja most a szent rögöt,

               Melyet hős apáid vére öntözött,

               Hős apáid vére nem hiába hullt:

               Nagy, szabad hazáról szól a drága múlt.

 

               Szép turul feszítsd ki végre szárnyadat,

               Hosszú téli éjre is jő virradat,

               Hajnal fénye vár majd, nem sötét ború,

               Kárpátok hegyorma, égi koszorú.

              Új munkába kezdjen milliónyi kar,

              Új, nagy eskü zengjen, mint a szélvihar,

              Hisz velünk az Isten és az ősi jog:

              Trianont ledöntjük, zászlónk győzni fog!

                                                                    1922

 

 

 

Dr. Polgárdy Géza: Fordított rasszizmus

Ahhoz már egészen hozzászoktunk, itt Európában, hogy a feketéknek nyugaton az ülepét is kinyalják, annyira odavannak értük! Teszem hozzá: érdemtelenül! Ugyanis a világon minden találmány, minden alkotás fehér emberekhez köthető, a fekete bőrű emberek legjobb esetben is csak ÁTVESZIK mindazt, amit a fehér géniusz kitalál, feltalál, megalkot. Tehát a véleményem az, hogy az Európába beözönlött feketék akár szerényen is viselkedhetnének és tanulhatnának, tanulhatnának a fehérektől. Ezzel még véletlenül sem TARTOM A FEKETÉ- KET ALSÓBBRENDÚNEK, ERRE SOHA NEM VETEMEDNÉK! Az viszont tény, hogy a feketéket semmi esetre sem tartom különbnek a fehéreknél! Miért mondom ezt?

Azért, mert most, 2022. május 20-án - azaz pár nappal ezelőtt - Macron, az újraválasztott francia államfő Elisabeth Borne miniszterelnök vezetésével kinevezte az új francia kormányt, s ebben Pap Ndiaye történész és politikus lett a nemzeti oktatási és ifjúsági miniszter. A szenegáli ősökkel rendelkező Ndiaye már Franciaországban született, 1965. október 25-én, Hauts de-Seine tartományban, azaz itt született franciának tekinthető, annak ellenére, hogy koromfekete férfiről van szó. Tanulmányait az École Normale Supérieure de Saint-Cloud egyetemen végezte. Aztán 2012-ben a párizsi Politikai Tanulmányok Intézetének professzorává léptették elő. Mi több, 2021-ben a Palais de la Porte - Dorée vezérigazgatójává és a Bevándorlás Történeti Múzeum igazgatójává tették.

Mindebből az tűnik ki, hogy Franciaországban Pap Ndiaye,

szenegáli származású koromfekete ember sem a tovább tanu-lástól nem volt eltiltva, sem pedig a különböző vezetői poziciók nem voltak elzárva előle. Tehát a koromfekete bőrszíne miatt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érte. Azaz Pap Ndiaye minden további nélkül Jean-Michael Blanquer utódjaként pár napja Franciaország nemzeti oktatási és ifjúsági minisztere lett. Már-már hajlanék rá, hogy ezzel kapcsolatban kijelentsem: derék, nagyon is derék!

Amiért ezt mégsem teszem, annak oka az, hogy Pap Ndiaye egy radikális fekete faji aktívísta!  Mint történész a faji elnyo-másra szakosodott, s egész eddigi életét az - állítólagos! 

fehér elnyomás elleni küzdelemre összpontosította! Pap Ndiaye 2016-ban részt vett egy olyan gyűlésen Franciaország-ban, amelyre fehéreknek tilos volt a belépés! Kétségtelen, hogy Ndiaye bírálói - szerintem teljesen jogosan! - a mostani, új miniszter szemére vetették, hogy egy rasszizmus ellen küzdő ne vegyen részt faji alapon szelektáló gyűlésen! Ez – szerintem – éppen úgy elítélendő, mint Nick Conrad francia fekete rapper „Akaszd fel a fehéreket” című száma, hogy más példákat ne is említsünk:

Kérdés ezek után, hogy ha Emmanuel Macron egy ilyen, fehéreket aktívan gyűlölő, azaz nem antirasszista, hanem fordított rasszista miniszterrel örvendeztette meg honfitársait, aki ezek után Franciaország oktatásáért lesz felelős, - ezzel vajh minden franciának a tetszését elnyerte-e?

Nos, Jordan Bardella, aki Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének ideiglenes elnöke így nyilatkozott:

„Ndiaye az archetipusa annak, akinek a köztársaság min- dent megadott, és megengedte, hogy érdemei mentén felemelkedjen. Mindez nem akadályozza őt abban, hogy szisztematikusan úgy fesse le Franciaországot és polgárait mint az örök bűnösöket. Ez egy kétségbeejtő hálátlanság.”

Fel kell tennem a kérdést: nem túlságosan erőtlen ez a „hálátlanság” minősítés?

 

Itt tartunk Franciaországban! A színes bőrűek ellen tiltva van mindenféle megnyilvánulás, ám a fordított, azaz a fehérek elleni rasszizmus megengedett, sőt támogatott! Itt lehet egy fehéreket nem kedvelő fekete ifjúsági miniszter és itt lehet azt énekelni, hogy „Akaszd fel a fehéreket!”

Szép! Nem?

 A szerző nyugd. jogász, közgazdász, szociológus, de aktív közíró

 

Dr. Polgárdy Géza: Itáliában élre törtek az Olasz Testvérek

Mi, magyar nemzeti konzervatívok, - vagy nevezzük magunkat egyszerűen patriótáknak, - élénk figyelemmel kísérünk minden, a világban végbemenő és a rokon pártokhoz is köthető történést. Ilyen, figyelmünkre méltán igényt tartó esemény volt az az Olaszországban a közelmúltban végzett felmérés, amelyet az Europe Elects készítet és a pártok jelenlegi népszerűségét volt hivatva megállapítani.

A jó hír pedig az, hogy a Georgia Meloni vezette Fratelli d’ Itália (Fdl) azaz Olasz Testvérek a jelenleg legnépszerűbb pártként az élre ugrott, 22,2 %-os támogatottsággal. Mögötte a második helyen a jelenlegi kormányzó párt, a szociáldemokraták állnak, 20,9 %-kal, míg a harma- dik a Matteo Salvini vezette Liga, 15,9 %-kal. Végül a Silvio Berlusconi vezette Forza Italia (Fl) azaz Hajrá Olaszország népszerűsége 8,4 %-os.

Könnyű belátni, hogy a három jobboldali párt együtt is csupán 46,5%-ot érne el, ha a választások most lennének, és ha az Eurpe Elects felmérése helytálló. Mindez persze elméleti latolgatás csupán, hiszen Olaszországban a közeljövőben nem lesznek választások, így a pártok közötti erőviszonyok alakulásának gyakorlati jelentősége sincs. A Fidesz-KDNP mindhárom említett jobboldali olasz párttal szívélyes kapcsolatokat ápol, noha nem egyenlő mértékben. A magyar kor- mányzó pártok által leginkább preferált a most élre ugrott Olasz Testvérek, akik példának okáért nem voltak hajlandók beállni a mos-tani, Draghi vezette több-párti, - így a Ligát is magába foglaló - korántsem egyszínű olasz kormányba, hanem maradtak ellenzékben. (Tegyük hozzá, hogy a Liga ezt megtette, így kormányzati részvéte- lével történik például a jogellenesen Itáliába özönlő migránsok partraszállása…) A szerző nyugd. jogász, közgazdász, szociológus, de aktív közíró

Dr. Polgárdy Géza: Orbán Viktor titka:úgy kormányozni az országot, hogy az minél többeknek jó legyen

Mióta lezajlottak a választások, korábbi hozzáállásomat feladva, (mert korábban soha és semmikor nem néztem atv-t) most olykor ezt a destruktív valamit is nézem. Korábban erre soha nem került sor, mert mérhetetlenül taszított a mondanivalójuk. Most azonban olykor elnézem e tévé meghívottjai  kínos vergődését, amint a balliberális pártszövetség katasztrófális vereségét próbálják magyarázni.

 Egy alkalommal új, a parlamentbe képviselőként most először bekerült, alighanem közgazdász végzettségű dk-s például azon kesergett itt, hogy a 25 év alatti fiatalok ugyan miért élveznek mentességet a személyi jövedelemadó alól? Szerinte ez teljesen felesleges és indokolatlan. Feltette a kérdést: ugyan miért van erre szűkség?

De nem csupán ez nem tetszett neki, hanem egyszerűen semmi sem, amely kedvezményeket ez a kormány az emberek különböző csoportjainak biztosított és biztosít. Szegény tudatlan dk-s szavaiból ordított, hogy nem ért semmit az egészből! Mert, hogy ő annak örülne, ha minden kormány MEGSZORITÁ SOKAT vezetne be, s ott sanyargatná a jó népet, ahol csak lehet! Mindenkitől el kell venni mindent, amit csak lehet. Fizetőssé tenné az egészségügyet és így tovább, nem sorolom.

Ha más esetleg nem, ez a vele folytatott beszélgetés az atv - ben rádöbbentett, hogy ennek a baloldali un. szivárvány koalíciónak a tagjai nem értenek semmit az egészből. Találgatják, hogy ugyan miért szenvedtek ilyen óriási választási vereséget?

Éppen ideje hát, hogy eláruljam ezeknek a ballibsiknek, hogy miről is van szó,

másképpen fogalmazva miért győzött Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP immár negyedszer is kétharmaddal. De hiszen fentebb, a címben már el is árultam Orbán Viktor titkát!

Úgy kormányozza ezt az országot, hogy minél többeknek jó legyen!

Csak példálódzva és nem taxatíve sorolom fel az alábbiakat:

 • a 25 év alatti fiatalok mentesülnek az SZJA alól.(Miért? Hogy minél előbb lehetőségül legyen a családalapításra, hogy minél előbb összeszedjék magukat anyagilag,így induljanak a nagybetűs Életbe.)
 • kedvezmények a többgyermekes családoknak
 • a nyugdíjasoknak visszaállította a 13. havi (Bajnaiék által korábban elvett) nyugdíjat, és nyugdíj prémiumot is biztosit, meg az inflációt követő nyugdíjemelést is minden évben
 • azok a nők, akik ledolgoztak 40 évet, akkor is nyugdíjba mehetnek, ha

még nem érték el az öregségi nyugdíjhoz szükséges életkort

 • a kis- és közép vállalkozóknak adókedvezményeket biztosított

 

Mondom, nem célom az összes kedvezményezett társadalmi csoport, réteg minden államilag biztosított előnyének felsorolása. De vajon figyelt-e Dávid Ferenc dk-s képviselő, mert ezek a sorok mindenekelőtt neki szólnak. Meg persze másoknak is.

Fiatalok, több gyermekesek, nyugdíjasok, nők, kis-és középvállalkozók. E társadalmi rétegek - én ötöt említettem, - minden tagja kivétel nélkül kedvezményben részesül.

S mit tettek a Gyurcsány és Bajnai kormányok? Megszorításokat és megszorításokat! Ha Dávid Ferenc nem is érti, hárommillió ötvenezer szavazó azért megértette április 3-án Orbán Viktor titkát: úgy kormányoz-ni az országot, hogy az minél többeknek jó legyen.

 

A szerző nyugd. jogász, közgazdász, szociológus, de aktív közíró

Forrás: Polgárdy Géza Blogja

Dr. Polgárdy Géza: Két megjegyzés Novák Katalin két pontjához, az elsőhöz és a nyolcadikhoz.

Novák Katalin 10 pontja - állítólag - államfői beiktatási beszéd volt. Ha valóban ez volt és nem egy párt programbeszéde,- mert utóbbinak feltétlenül elmenne, -akkor nem volt sikeres. Miért? Mert például én, általánosságokat várok el egy olyan állam főtől akinek legfőbb feladata a REPREZENTÁLÁS, meg az, hogy egy új autó-sztráda felavatásakor ollójával elvágja az előtte feszülő nemzetiszínű szalagot.

Semmi esetre sem azt vártam, hogy beszéde elején Novák kijelentse, hogy „elítéljük a putyini agressziót.” Ezt ugyanis meg kéne hagynia a miniszterelnöknek, aki mikor Moszkvába megy, előző este ezt kijelentheti, had örüljenek az oroszok! Aztán a nyolcadik pont is fülsértő volt kicsikét nekem, amely szerint Ukrajnát elvárjuk az európai népek nagy családjába. Értsem ez úgy, hogy elvárjuk  a sovén, kárpataljai magyarokat üldöző Ukrajnát az Európai Unióba? De hiszen például Szijjáró külügyminiszter úr nem egészen ezt mondta.

 

Dr. Polgárdy Géza: Az EB elnöke orosz gáz- és olaj embargót akar

(Kiegészítés Ráth-Végh István emberi butaságról szóló trilógiájához.)

 

Mint tudjuk,1870-1959 között élt kiváló művelődéstörténészünk Ráth-Végh István egyenesen könyv- trilógiát szentelt az emberi butaságnak. Az első kötet az 1938-as könyvnapra jelent meg Az emberi butaság kultúrtörténete címen, a második 1939-ben, Új butaságok az emberiség kultúrtörténetéből, míg a záró kötet 1940-ben, Vége az emberi butaságnak címmel.

Ezen utolsó kötet címével nem érthetünk egyet, hiszen Ursula von der Leyen, az EB elnöke levelet küldött a magyar miniszterelnöknek is, melyben Oroszország ellen a 27 EU-s tagállam általa tervezett olaj- és gáz embargóját jelentette be. Azaz olyan, eget-földet megrengető butaságra valló elképzelést, hogy menten Ráth-Végh István tolla után kellett kiáltanunk. Ám sorry, jeles művelődéstörténészünk már több mint hatvan éve nincs közöttünk. Ezért saját„szakállunkra” próbáljuk meg az említett trilógiát egy újabb bődületes butasággal kiegészíteni.

Ez az Ursula mindenfajta előzetes hatásvizsgálat nélkül ránk akarja kényszeríteni agyrémét, az Oroszország elleni olaj- és gázembargót, ami a legtöbb EU tagállamnak megoldhatatlan gondot jelentene. Ám a büntetni akart Oroszország vezetői meg hasukat foghatnák a röhögéstől. Oroszország ugyanis Kínának, Indiának, meg a világ sok más országának is eladhatja a kótyagos EU tagállamok által fumigált olaj- és gáz mennyiségét. Nem okozna ez az embargó Oroszországnak egyetlen nehéz pillanatot sem. Ellenben az EU több állama, - így mi magyarok is - egyenesen belerokkannánk ebbe az embargóba, ha tudomásul vennénk és beleegyeznénk. De egyik sem fog megtörténni, a miniszterelnök ugyanis posta fordultával átdolgozásra vissza is küldte ennek a butuska Ursulának felelőtlen levelét. Hozzá kell még tennünk, hogy Csehország, Szlovákia, Bulgária és Horvátország is jelezték, hogy belátható időn belül nem kívánják az őrült tervet meg- valósítami. Őrült, végtelen emberi butaságra valló ugyanis az a terv, amely a büntetni kívánt Oroszországnak fikarcnyi fájdalmat sem okozna, ellenben több EU-állam gazdasága is belerokkanna.

Tehát az EB elnökének kifogásainkkal együtt visszaküldött un. hatodik embargós csomag kapcsán várjuk az illetékesek válaszát. Mi azonban e mostani elképzelést semmiképpen sem fogadhatjuk el, hiszen teljesen megsemmisítené a rezsicsökkentést, de gyárak, üzemek leállását is eredményezné, ami munkanélküliséghez vezetne. Mindezt mi, magyarok semmiképpen sem fogadhatjuk el. A benzin literje ennek révén ugyanis 700.- forintra, a gázolaj literje pedig 800.- forintra emelkedne a jelenlegi 480.-Ft-os maximált literenkénti ár helyett.

A szerző nyugd. jogász, közgazdász, szociológus, de altív közíró

Forrás: Polgárdy Géza Blogja

Dr. Polgárdy Géza: Nyílt levél Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszternek

KÜLÜGYMINISZTER Úr!

A Jevropejszka Pravda hírportál szerint Ön egy televíziós műsorban azt a kijelentést engedte meg magának,- idézem - hogy „az Európai Unió által szorgalmazott, az orosz gázra és olajra vonatkozó embargót csak Oroszország cinkosai ellenzik.”

Az orosz energiahordozókra vonatkozó embargót mi magyarok Szijjártó Péter miniszterelnök úr révén többször - minden alkalommal, amikor csak szóba került – ELLENEZTÜK!

Azt azonban ünnepélyesen visszautasítom, hogy Ön minket, magyarokat az oroszok „cinkosainak” nevezzen!

KÜLÜGYMINISZTER Úr!

Mi magyarok egy független állam, Magyarország polgárai vagyunk, akiknek megvan a maguk, jól felfogott érdeke!

Amikor mi magyarok e jól felfogott s a j á t érdekeinkért kiállunk, akkor ezt

koránt sem valamely más állam, - például Oroszország – cinkosaiként tesszük!

Ezt az Ön szerint „cinkos kénti” eljárásunkat határozottan vissza utasítom , egyben felhívom Önt, hogy kérjen bocsánatot tőlünk magyaroktól, sértő  és elfogadhatatlan szavaiért.

Mindezt az alábbiakkal indoklom.

Magyarország gazdasága messzemenően rá van utalva az Oroszországtól évek óta folyamatosan vásárolt kőolajra és gázra. Ha mi úgy az orosz olajról, mint az orosz gázról az Önök, ukránok kérésére lemondanánk és az embargót

aláírnánk, akkor saját magunknak köszönhetően hozzájárulnánk a magyar gazdaság összeomlásához, gyárak bezárásához, dolgozók elbocsátásához és ezáltal a munkanélküliséghez, továbbá nem tudnánk fűteni sem, a téli hóna-pokban fűtés nélkül maradnánk!

KÜLÜGYMINISZTER ÚR!

Felhívom figyelmét, hogy AZ  ÁLTALUNK VÁSÁROLT OROSZ GÁZ ÉS OLAJ MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZÉSE MAGYAR NEMZETI ÉRDEK!

Sem Ön, sem Ukrajna, (sem a világ bármely állama, országa) nem kívánhatja azt tőlünk, hogy NEMZETI ÉRDEKEINK ELÉ AZ ÖNÖK, UKRÁNOK NEMZETI ÉRDEKEIT HELYEZZÜK! Ezt egy független, szabad államtól, mint amilyen MAGYARPRSZÁG, - SENKI SEM VÁRHATJA EL, SENKI SEM KÖVETELHETI MEG!

Önnek tudnia kell, hogy mi magyarok az Ukrajnával közös határátkelők kö-zelében is segítőkészen állunk az Ukrajnából menekülőkhöz, meg  az Ukrajnába küldött több tonna élelmiszerek, takarók, tisztálkodási szerek, stb. révén is segítő módon állunk hozzá az Önök, ukránok talpon maradásához.

Tesszük azt annak ellenére, hogy Önök ukránok mindent megtettek kárpát-alján élt és élő magyar nemzetiségű honfitársaink erőszakos asszimilálására, ukránosítására!

Önök nyelvtörvényt hoztak a kárpátaljai magyarok sérelmére, noha Kárpát-alja soha nem volt Ukrajna része. Önök üldözik a kettős (magyar és ukrán) állampolgárságú honfitársaikat. Önöknél nem viselhet köztisztséget sem, aki az ukrán mellett magyar állampolgár is. Önök hivatalos ukrán vezetők némán szemlélik, amikor szélsőséges, magyar gyűlölő ukrán szervezetek félelmet keltő felvonulásokat szerveznek Ungváron, Beregszászon és más ukrajnai, részben magyarok által is lakott városokban. E magyarellenes felvonulások olyan tetleges megnyilvánulásokhoz vezettek, mint a KMKSZ - székházának felrobbantása, a Vereckei magyar honfoglalási emlékmű festékkel leöntése, azaz meggyalázása, Petőfi ungvári szobrának többszöri megrongálása, stb.

KÜLÜGYMINISZTER ÚR!

Hogyan képzelik el Önök az ukrán-magyar kölcsönös együttélést? Esetleg úgy gondolják, hogy nekünk, magyaroknak csak kötelességeink vannak Önökkel szemben, míg Önöknek meg csak jogaik vannak a magyarokat illetően? Azt gondolják Önök, hogy amikor mi magyarok a saját nemzeti érdekeinket szem előtt tartva ott szerezzük be olaj és gáz szükségletünket, ahol ezekhez egyál-talán hozzájuthatunk, akkor ezt mi holmi „cinkosságból” tesszük?

Nem Külügyminiszter Úr, ez nem így van! Az Ön rágalmait pedig vissza uta-sitjuk! Mégpedig fegyvert és hadianyagot igénylő követelödzéseikkel együtt, mégpedig azért, mert nem kívánunk az orosz-ukrán háborúba belekeveredni!

KÜLÜGYMINISZTE ÚR!

Kérem a jelen nyílt levelemben foglaltak tudomásul vételét és érveim meg-fontolását!

                                                                        

Dr. Polgárdy Géza:: Az európai uniós tagság számunkra kizárólag teher!

Érdekes a mai magyar álláspont az európai uniós tagsággal kapcsolatban, mert akár így is fogalmazhatnánk:

TAGOK AKARUNK ITT MARADNI: HA BELEDÖGLÜNK, AKKOR IS!

 

Kezdem azzal, hogy többszáz milliárd forintunkba kerület a migráns-csürhét feltartóztató kerítés Hazánk keleti határainál! Noha ezt nem csak a saját védelmünkre emeltük, hanem egyértelműen Nyugat Európát is védjük a migráns invázió ellen!

E KERÍTÉS KÖLTSÉGEIHEZ A MOCSKOS EURÓPAI UNIÓ EGY ALZÓ GRANDDAL, EGYETLEN EURO CENTTEL SEM JÁRULT HOZZÁ!

 

Aztán itt van a lassan milliós számot elérő ukrán migráns, azok istápolása, eltartása, etetése, itatása, szállással, ruhával ellátása, stb. Ez állitólag 40 milliárd forintunkba került, - de még messze nincs vége az ukrán mizériának hazánk területén!

AZ UKRÁN IDEÉRKEZŐK ISTÁPOLÁSÁÉRT VÁLLVEREGETÉST UGYAN KAPTUNK, DE MÁST SEM! KÖLTSÉGEINKHEZ AZ UTOLSÓ GANÉ EURÓPAI UNIÓTÓL NEM KAPTUNK KOMOLY PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST

 

 Végül itt vannak az eszementek orosz-ellenes szankciói! Ép ésszel fel nem fogható, hogy ezekkel a látszatintézkedésekkel mi a jó fene célja van az Európai Uniónak??? Oroszországnak ezek a szankciók sokkal kevésbé fájdalmasak, mint az Európai Unió egyes tagállamainak. Spórolást és nem XXI. századi megoldásokat ajánlanak AZ ESZEMENT LIBERÁLISOK az orosz olaj és gáz  hiányának valamilyen módon történő helyettesítésére. Frans Timmermans, az Európai Unió egyik legnagyobb (persze libsi) gazembere, a ruhák kimosása helyett azok  S Z E L L Ő Z T ET É S É T javasolja!

Szép, nagyon szép! És derék! De hát Timmermans! A XXI. században élünk, nem a sötét középkorban! Ön ezt nem vette még észre?

 

S miután sem a határokat védő kerítéshez, sem az ukrajnai menekültek eltartásához ez az ocsmány Európai Unió egyetlen centtel sem járul hozzá, hanem költségeinkre fittyet hány, állandóan arra akar minket kötelezni, hogy

ne vásároljunk orosz gázt és olajat!

 

KONKLUZIÓ: nekünk, magyaroknak ebből az EU-tagságból csak és kizárólag hátrányaink adódnak! Semmilyen  nekünk kedvező kezdeményezésünket  anyagilag nem támogatják, de elzárnának minket a számunkra előnyös orosz  gáz és olaj vásárlásaink lehetőségétől!

HUXIT!

HUXIT!
HUXIT!

Kilépni, de minél előbb az Európai Uniónak nevezett pöcegödörből!

 

süti beállítások módosítása